Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΤΟΠΙΚΑΛΑΟΓΡΑΦΙΑ«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» τόμος Γ΄,τεύχη Α΄- Δ΄ (1911-1912)

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» τόμος Γ΄,τεύχη Α΄- Δ΄ (1911-1912)

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» τόμος  Γ΄,τεύχη Α΄- Δ΄ (1911-1912)

 Μη διαθέσιμο προσωρινά

0,00 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» τόμος Γ΄,τεύχη Α΄- Δ΄ (1911-1912)
Τόπος έκδοσης
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έτος έκδοσης
1911-1912
Σχήμα
8ο
Σελίδες
751
Περιγραφή
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» τόμος  Γ΄,τεύχη Α΄- Δ΄ (1911-1912), Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον. Εν Αθήναις 1911-12, 8ο, σελ. 751 ( Τεύχος Α΄& Β΄, σελ. 344, τεύχος Γ΄, σελ. 345-536, τεύχος Δ΄, σελ. 537-751 . ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΜΟΣ . Περιεχόμενα : Αδαμαντίου Αδαμ., Αι παραδόσεις εν τη χριστιανική εικονογραφία. Αγνείας πείρα . Μέρος Γ΄. Λαογραφικόν  σ. 51-147.  & σ. 390-446  – Α. Van Gennep, Religions, mouers et légendes σ. 319-331. – Ερωτήματα περί θεοκρισιών σ. 521-2. Αθανασοπούλου Θ.Ι., Το νερό που κοιμάται σ. 501-4. – Επωδαί εκ Καστρίου της Κυνουρίας σ. 664-5. – Η Λάμια της βρύσης σ. 671-2. – Δημώδεις δοξασίαι περί νεκρών σ. 682-4. – Θεραπεία της κοκκύτιδος σ. 684. – Είδη τινά της μαντικής σ. 684. – Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων σ. 685. – Το αυγό ΄ςτους γκρεμισμένους σ. 685. – Απάντησις εις τα περί θεοκρισιών ερωτήματα 702-3. Αλεξοπούλου Ν.Κ., Αρκαδικαί μαντείαι σ. 46-8. – Τεγεατικαί παραδόσεις σ. 272-4. Αναγνωστοπούλου Γ. Π., Κατάραι εκ Ζαγορίου της Ηπείρου σ. 270-2 . Ανδρουλιδάκη Γ., Τα κάλανδα εν Σίφνω σ. 652-662. Βελανιδιώτου Ιεζεκιήλ, Ο επίσκοπος του Δαμαλά σ. 274. – Το ύδωρ της ελέγξεως σ. 704-5. Γεωργιάδου Γ.Λ., Δημώδη άσματα της Κύπρου 260-2. Γιαννούτσου Κ., Απάντησις εις τα περί θεοκρισιών ερωτήματα σ. 702. Γουγούση Χρ., Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων σ. 512. – Δημώδης μετεωρολογία σ. 513. Δεκάζου Μ.Α., Θυσίαι ταύρων εν Λίμνη και Κύμη σ. 504-6. Διαμαντάρα Αχ. Σ., Τουρκική λαογραφία Α΄. Παροιμίαι Β΄. Αινίγματα Γ΄ Τουρκικός καρκινικός στίχος. Δ΄ Ελληνοτουρκικά δίστιχα. Ε΄ Θρήνοι Ατταλέων σ. 227-236. – ʼσματα δημοτικά εκ Καστελλορίζου σ. 447-472. Hesseling D.C., Le roman de Digénis Akritas d’ après le mannuscrit de Madrid σ. 537-604. – Ερώτημα περί της φράσεως σείω τα μανίκια μου σ. 701. Ευαγγελίδου Δ., Προσωπικά ονόματα ζώων σ. 272-3. – Συνήθια του θέρου και της σποράς σ. 675-6. Ζαφειρακοπούλου Δ.Κ., ΄Εθιμα της κηδείας εν Μάνη σ. 473-7. Ζώη Λεωνίδα Χ., Κάλαντα σ. 262-4. Κορύλλου Χ.Π., Ευτράπελος διήγησις σ. 668-9. Κουγέα Σ.Β., Παπαδοπούλου Κεραμέως, Varia graeca sacra σ. 277-319. –Paroemiographica von O. Crusius σ. 522-6. – P. Marc, die Ueberlieferung des Aesopromans σ. 227-9.    Κουκουλέ Φαίδωνος, Παρατηρήσεις εις τα Carmina graeca medii aevi του Wagner σ. 358-381. Κυριακίδου Στίλωνος Π., Πίναξ των ερμηνευομένων εις τους τρεις τόμους της Λαογραφίας λέξεων σ. 709-744. Μέγα Γ.Αν., Θυσία ταύρων και κριών εν τη ΒΑ Θράκη σ. 148-171. Μπέρτου Ν., Ματινάες εκ Κάσου σ. 662-3. Μπούτουρα Αθ.Χ., Περί της καταλήξεως – ίτσι εν τη νεοελληνική σ. 611-4. Ξανθουδίδου Στεφ.Α., Αντιπαρατηρήσεις εις τα του Wagner Carmina graeca medii aevi σ. 614-621. – Εις Λαογραφ. Γ΄ 519 σ. 705. Παπαγεωργίου Δ., Περί τινος παροιμίας σ. 696. Παππαμιχαήλ Επ., Πως ονειριάζονται τα κορίτσια τον άντρα που θα πάρουν σ. 48-50. – Το φίδι σ. 477-8. – Αρκαδικαί προλήψεις και δοξασίαι σ. 686-691. Πετρίδου Μιχ. Γ., Ευχαί Καστελλορίζου σ. 495-7. Πολίτου Ν. Γ., Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων περί γάμους σ. 3-50, 511-2. – Η Γοργόνα της Ατταλείας  σ. 172-180. – Παρατηρήσεις εις τας τουρκικάς παροιμίας και αινίγματα σ. 237-242. – Βιβλιογραφία της Ελληνικής Λαογραφίας σ. 242-259. – Schweizer Volkskunde σ. 331-2. – H. V. Neustadt Apollonius von Tyrland σ. 334-6 . – Roscher , Ueber Alter der hippokratischen Schrift von der Siebenzahl σ. 336-8 . – Έσσελιγγ, Βυζάντιον και βυζαντινός πολιτισμός σ. 338-9. – Πυρομαντεία και εμπυροσκοπία παρά τω καθ’ημάς λαώ σ. 345-357. – Έν κεφάλαιον Νομοκάνονος περί γοητειών, μαντειών και δεισιδαιμονιών σ. 381-9. – Παρατηρήσεις περί των δοξασιών των όφεων σ. 478-485. – Διορθώσεις των λειτουργικών βιβλίων σ. 514-7. – Το εθνικόν έπος του Διγενή Ακρίτου σ. 517-8. – Κυπριακή Λαογραφία σ. 518-9. – Χριστιανική Κρήτη  σ. 519-520. – Μουσικόν περιοδικόν σ. 520-1. – Vito Palumbo, Saggio di un commento dei canti grecosalentini σ. 529-532. – Α. Παρχαρίδου, Ιστορία της Κρώμνης σ. 532-3. – W. H. Roscher neuentdeckte Schrift eines altmilesischen Naturphilosophen σ. 533-4. - ΄Ερευναι περί της Ελληνικής Λαογραφίας κατά τους μέσους χρόνους σ. 605-610. – Δημώδη βυζαντινά άσματα σ. 622-652. – Παρατηρήσεις περί των εθίμων του θέρους και της σποράς σ. 676-682. – Η λαογραφία εν τω συνεδρίω των Ανατολιστών σ. 691-3. – Η κάλυψις των εκφερομένων νεκρών σ. 693-5. – Επίτιμοι διδάκτορες της φιλοσοφίας σ. 697. – Ερωτήματα δια τα ΄Ρουσάλια σ. 701-2. – Απάντησις εις τα περί θεοκρισιών ερωτήματα σ. 703-4. Προδρόμου Θεοδοσίου, Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων σ. 510-1. Roscher W., Ερώτημα περί των εις τον ομφαλόν αναφερομένων δοξασιών σ. 696-701. ΄Ρουσιά Γ., Το ψευτοχώρι, παραμύθιον Ξηροχωρίου σ. 498-9. Ρώτα Β., ΄Ασματα δημοτικά Πελοποννήσου σ. 485-7. – Σεφερλή Παν. Δ., Μοιρολόγια του ΄Αργους σ. 265-9. – Και πάλιν ο επίσκοπος του Δαμαλά σ. 497-8. – Ευτράπελον παραμύθι ΄Αργους σ. 499-500. – Η λυσσόμυγα σ. 507-510. Σταθάκος Ν. Δ., Η Κόρθη, κορινθιακή παράδοσις σ. 500-1. Στάθη Σπ. Εμ., Παρατηρήσεις εις Λαογραφίας τ. Β΄ σ. 276-7. Σταμούλη Ι. Π., Παρατηρήσεις  εις την Λαογραφίαν σ. 521. – Μύθοι Τρικάλων Κορινθίας σ. 666-7. – Το στοιχειό του Γκούρα σ. 669-671. Σχινά Ορέστου Δ., Παροιμίαι και παροιμιώδεις φράσεις συλλεγείσαι εκ Σερρών Μακεδονίας σ. 180-227. Φαρμακίδου Σ. Π., Δεισιδαίμονες συνήθειαι των Κυπρίων προς αποτροπήν επιδημιών σ. 275. – Ο σελημιασμός σ. 506-7. – Κυπριακαί δεισιδαιμονίαι σ. 514. Φραγκίσκου Ζαφειρίου Κ., Μαγικαί τελεταί προς πρόκλησιν μαντικών ονείρων σ. 512-3. Χατζιώτου Γ. Θ., Ακριτικά άσματα Αιγίου σ. 487-9. – Επωδαί εξ Αιγίου και Αργαλαστής σ. 494-5. – Οι αραιόδοντες σ. 510 . ΕΙΚΟΝΕΣ : Το βουνό του Αηλιά σ. 149. – Το αλώνι του Αηβλάση σ. 150. – Ευλογία του θύματος υπό του ιερέως σ. 151. – Η  θυσία σ. 153. – Ο θύτης σ. 153.)
(ΕΠΩΛΗΘΗ)