Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΤΟΠΙΚΑΑΙΓΑΙΟ-ΝΗΣΙΑΚΥΚΛΑΔΕΣΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, τ.Ι΄

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, τ.Ι΄

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, τ.Ι΄

 Μη διαθέσιμο προσωρινά

0,00 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, τ.Ι΄
Τόπος έκδοσης
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έτος έκδοσης
1978
Σχήμα
8ο
Σελίδες
926
Περιγραφή

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, τόμος Ι΄ 1974-1978. Δ/ντής : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΚΟΡΡΕΣ. Εν Αθήναις 1978, 8ο, σελ. 926 (από τα περιεχόμενα : Allen W., Καλόγερος – Μια Ατλαντίς εν μικροκόσμω σ. 13 – Werginis S., Die Palaeographische Entwicklung des Kykladischen Massirs (alte Egeide) und ein Vergleich mit dem AlpinenRaum σ. 99 – Πασχάλη Δ., Βυζαντινά εν ʼνδρω Ονόματα και επώνυμα σ. 133 – Δεπάστα Ν., Σιμωνίδης ο Κείος, ο μελικέρτης της Λυρικής Ποιήσεως σ. 181 – Μπαμπούνη Χ., Περί Μήλου εξ εγγράφων λήματα σ. 201 – Μπαμπούνη Χ., Λαογραφικά της νήσου Μήλου σ. 231 – Φωσκόλου Μ., Μία επιστολή Μακαρίου Μονεμβασίας (1583) και δύο Νικηφόρου Παροναξίας (1613, 1617) των Μελισσηνών σ. 243 - Φωσκόλου Μ., Αι μικραί Καθολικαί κοινότητες των Κυκλάδων κατά τας αρχάς του ΙΗ’ αι. σ. 265 – Μπίστη Λ., Ο Σουρής και αι Κυκλάδες (ιστορική ανασκόπησις) σ. 313 – Κατσούρη Εμμ., Δικαιοπρακτικά έγγραφα εκ Κυνιδάρου Νάξου σ. 371 – Κεφαλληνιάδη Ν., Ποιμενικά Νάξου : Επιτόπιοι συνήθειαι εξ ανεκδότων εγγράφων σ. 407 – Galanopoulos A., Concrete evidence for the occurrence of events described in the story of Atlantis σ. 457 – Γιαννουλίδου Καλλ., Cχερια, Θήρα, Ιερά σ. 467 - Γιαννουλίδου Καλλ., Αμοργινοί χιτώνες σ. 485Eberhard H., Mittelalteriche Burgen auf den Kykladen σ. 501 – Κατσάρα Μαρ., Περιστερεώνες της Τήνου σ. 587 – Πρωτονοτάριου Ν., Το εν Νάξω Καθολικόν σωματειόν του Τιμίου Σταυρού σ. 613 – Σιώτη Μ., Η 150ετηρίς της Παναγίας της Τήνου σ. 687 – Τερζόπουλου Ιω., Το ιερόν ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου σ. 731 – Κορρέ Στυλ., Η 150ετηρίς της ευρέσεως της ιεράς εικόνος της Παναγίας εν Τήνω       (1823 – 1973) σ. 734 – Caskey John, Αι εργασίαι εις Κέαν κατά το έτος 1973 σ. 745 - Caskey John, Αγία Ειρήνη, Κέα 1974 σ. 755Renfrew Col., Το Μυκηναϊκόν Ιερόν εις Φυλακωπήν σ. 767Βιβλιοκρισίαι,…κλπ), άκοπα φύλλα