Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΤΟΠΙΚΑΑΙΓΑΙΟ-ΝΗΣΙΑΚΥΚΛΑΔΕΣΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,τ.Β'

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,τ.Β'

-20%
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,τ.Β'

Άμεσα διαθέσιμο Άμεσα διαθέσιμο

63,60 € 50,88 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ,τ.Β'
Τόπος έκδοσης
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έτος έκδοσης
1962
Σχήμα
8ο
Σελίδες
916
Περιγραφή

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, τόμος Β΄ 1962. Δ/ντής : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ. ΚΟΡΡΕΣ. Εν Αθήναις 1962, 8ο, σελ. 916+1εικ.εκτός κειμένου (από τα περιεχόμενα : Κορρέ Στυλ., Τα κατά την ίδρυσιν του Γυμνασίου Σύρόυ, σ. 7-35.- Πασχάλη Π.Δημ., Τουρκοκρατούμεναι Κυκλάδες – Αρχαί εν ΄Ανδρω επί Τουρκοκρατίας, σ. 36-66.- Πασχάλη Π.Δημ., Μία εικών της ΄Ανδρου κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, σ. 67-90. – Δούκα Στρατή, Γιαννούλης Ιωάννου Χαλεπάς, σ. 91-152.- Χαρτοφυλακίδη Γ.Κωνστ., Ιστορικά ανάλεκτα Κέας, σ. 153-233.- Μαρινάτου Σπ., Αι Κυκλάδες ως παράγων του Μεσογειακού πολιτισμού, σ. 234-243.- Καραπιπέρη Ν.Λεων., Αι γνώμαι των αρχαίων Ελλήνων περί των ετησίων, σ. 244-256.- Σπεράντζα Θεοδ., Από την Κυκλαδικήν Λαογραφίαν, σ. 257-318.- Βασιλειάδη Δ., Αι επιπεδόστεγοι μεταβυζαντιναί Βασιλικαί των Κυκλάδων, σ. 319-658.- Οικονομίδου Β.Δημητρ., Τα ακριτικά άσματα εν Νάξω, σ. 659-689.- Πετσετάκη Γ. Αντ., Εμμ. Ιωαννίδης, σ. 690-711.- Μακρυμιχάλου Ι.Στεφ., Η πνευματική ζωή εις την Σύρον κατά το 1834, σ. 712-719.- Πολέμη Ιω.Δημ., Ανέκδοτοι εξ ΄Ανδρου επιγραφαί των χρόνων της Τουρκοκρατίας, σ.720-754.- Σπυριδάκη Κ. Γεωργ., Η αγροτική κατοικία (ο στάβλος)εις την Κέαν, σ. 755-760.- Δρακάκη Θ.Ανδρ., Μία ανέκδοτος επιστολή του Νεοφύτου Βάμβα, σ. 761-768.- Μπίστη Λ., Αι εκλογαί από του 1821 μέχρι σήμερον και οι κατά ταύτας αντιπρόσωποι της ΄Ανδρου και των λοιπών Κυκλάδων, σ.769-817.- Κανακάρη Αντ., Αντώνιος Γ. Ζηλήμων, σ. 818-819.- Spranger Eduard, Νικόλαος Ι.Λούβαρης,σ. 820-849.- Βιβλιοκρισίαι …κλπ )