Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΤΟΠΙΚΑΛΑΟΓΡΑΦΙΑ«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ»τόμος Ζ΄,(1923)

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ»τόμος Ζ΄,(1923)

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ»τόμος Ζ΄,(1923)

 Μη διαθέσιμο προσωρινά

0,00 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ»τόμος Ζ΄,(1923)
Τόπος έκδοσης
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Έτος έκδοσης
1923
Σχήμα
8ο
Σελίδες
νβ΄+562+1χ.α.+1λ+7ει
Περιγραφή

«ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» τόμος Ζ΄,(1923), Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον. Μνημόσυνον Ν. Γ. Πολίτου . Εν Αθήναις 1923, 8ο, σελ. νβ΄+562+1χ.α.+1λ+7 εικ.εκτός κειμένου+1πτ.πίνακα (ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΜΟΣ, από τα περιεχόμενα :[ Δήλωσις του Συμβουλίου, σ. γ΄.- Δροσίνη Γεωργ., Στον Πολίτη, ποίημα, σ. ε΄, Πίναξ των μετασχόντων του τόμου, σ. ζ΄.- Κυριακίδου Στίλπωνος Π., Ν. Γ. Πολίτης, σ. θ΄-κζ΄.- Βιβλιογραφία έργων Ν. Γ. Πολίτου, σ. κη΄-νβ΄.- Βερναρδάκη Γρηγ.Ν., Διορθωτικά και ερμηνευτικά, σ. 1-18.- Kretschmer P., Das Schwankmärchen von dem Kraut das doppelsichtig macht, σ. 18-24.- Δέφνερ Μιχ., Χαιρετισμοί, ευχαί, κατάραι, όρκοι και άσματα των Τσακώνων, σ. 25-40.- Krohn Kaarle, Goethes finnisches, σ. 41-44.- Μενάρδου Σίμου, Ιστορικαί παροιμίαι των Κυπρίων, σ. 45-52.- Χίλλερ Φριδερ., Δύο αττικά ψηφίσματα. Ελληνορωμαϊκά πλοία, σ. 53-60.- Μπούτουρα Αθαν., Περί των λέξεων καλικάντζαρος και δρίμα, σ. 61-64.- Picard Ch., Sur les reconstructions de l’Artémision d’ Ephèse, σ. 65-78.- Βλαχογιάννη Γιάννη, Λαός, ο ποιητής, σ. 79-84.- Χατζιδάκι Γεωργ. Ν., Γλωσσικά και λαογραφικά, σ. 85-92.- Marshall P.H., An unpublished translation by Jeremias Cacavelas of an italian work describing the siege of Vienna in 1683, σ. 93-95.- Λορεντζάτου Π., Περί του ιταλικού à la, alla, σ. 96-99.- Schultz Wolfgang, Das Glück des Lebens und die Gebote der Sittlichkeit in alters spruchdichtung, σ. 100-114.- Παντελίδου Χρ.Γ., Οι ποιητάριδες της Κύπρου, σ. 115-120.- Αναγνωστοπούλου Γ., Περί των νεοελληνικών ανδρωνυμικών, σ. 121-126.- Eitrem S., Der Leukas-Sprung und andere rituelle Sprünge, σ. 127-136.- Σβορώνου Ιωάννου Ν., Η σκίλλα, ο σχινοκέφαλος Περικλής και η στέγη του Ωδείου αυτού, σ. 137-176.- Plassart A., Inscriptions de Thespies, σ. 177-185.- Wace A.J., A note on Tripolitza, σ. 186-188.- Τσούντα Χρ., Οι Λύκιοι των αρχαιοτάτων ελληνικών μύθων, σ. 189-206.- Roscher W.H., Kleine Beiträge zur Religionswissenschaft und Volkskunde I Omphalos. II Das Lykaion. III Alptraum. IV Βους έβδομος, σ. 207-228.- Φουτρίδου Αρ.Ε., Η ιδέα του σπόρου στη μυθολογία των Ζούνων, σ. 229-242.- Τριανταφυλλίδη Μανώλη, Τα «ντόρτικα» της Ευρυτανίας. Συμβολή στα ελληνικά «μαστορικά», σ. 243-258.- Στεφανίδου Μιχαήλ Κ., Ονειροπομποί, σ. 259-265.- Κυριακίδου Στίλπωνος Π., Η λοιδοριά . Λαϊκή παράδοσις περί του ξύλου του Σταυρού, σ. 266-274.- Δεινάκι Στυλ., Το έτυμον των λέξεων βρικόλακας και βόρδονας, σ. 275-284.- Dawkins R.M., The twelve months. A. Folk-tale from Pontos, σ. 285-291.- Pernot Hub., Remarques sur quelques formes invariables dans le dialecte de Chio, σ. 292-303.- Hepding Hugo, Einige neugriechische Schwänke, σ. 304-314.- Κουκουλέ Φαίδωνος, Καλλικάντζαροι, σ. 315-328.- Κεραμοπούλλου Αντ.Δ., Αθηναίος Μουσικός εν Τανάγρα, σ. 329-334.- Αμάντου Κωνστ. Ι., Γλωσσικά εκ Χίου, σ. 335-345.- Ρωμαίου Κ. Α., Το υνί κατά τον γάμον, σ. 346-368.- Ξανθουδίδου Στεφ., Οικογενειακά τινα επώνυμα εκ Κρήτης, σ. 369-384.- Καψάλη Γερ. Δ., Οι Τούρκοι εκ των παροιμιών του ελληνικού λαού, σ. 385-421.- Hesseling D.C., Les mots désignant le palais (de la bouche) en grec et en hollandais, σ. 422-425.- Οικονομίδου Δημ. Η., Ανέκδοτος ποντική παράδοσις, 426-427.- Drexl Franz, Das Traumbuch des patriarchen Germanos, 428-448.- Βογιατζίδου Ι.Κ., Το ζήτημα της στέψεως Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, σ. 449-456.- Φάβη Βασ., Το φίλημα των μνηστήρων, σ. 457-459.- Καλιτσουνάκι Ι.Ε., Νύξεις περί των προδρομικών ποιημάτων, σ. 460-464.- Μέγα Γ. Α., Παραδόσεις περί ασθενειών, σ. 465-520.- Σάρρου Δημ. Μ., Περί των εν Ηπείρω, Μακεδονία και Θράκη συνθηματικών γλωσσών, σ. 521-542.- Κουγέα Σωκρ., Νόμος ιερός εις Υγίειαν εν Επιδαύρω, σ. 543-555.- Κωνσταντοπούλου Κωνστ. Μ., Πρώτος του Παπικίου, σ. 556-560] )

(ΕΠΩΛΗΘΗ)