Αρχική Χρονικό Βιβλιοπωλείου Κατάλογος εκδόσεων PDF Επικοινωνία

ΑρχικήΠΕΡΙΟΔΙΚΑ/ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΤΟΠΙΚΑΚΡΗΤΗ«ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», τ. Α΄,1938

«ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», τ. Α΄,1938

-20%
«ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», τ. Α΄,1938

Άμεσα διαθέσιμο Άμεσα διαθέσιμο

74,20 € 59,36 €

ΚΑΛΑΘΙ

Τίτλος
«ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», τ. Α΄,1938
Τόπος έκδοσης
ΑΘΗΝΑΙ
Έτος έκδοσης
1938
Σχήμα
8ο
Σελίδες
ή+646+2πιν
Περιγραφή

 «ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», τ. Α΄ . Αθήναι 1938, 8ο, σελ. ή+646+2αναδιπλ.πιν.εκτός κειμένου (από τα περιεχόμενα : Αγγελάκις Εμμ., Κριτική επί ενός ιστορικοθρησκευτικού πεζογαγραφήματος υπό τον τίτλον «Φυλλάδα για τζοί Τούρκους της Κρήτης», γραμμένη από ένα γέρω Κρητικό το 1858,σ. 117-129.- Βενέρης Τιμόθεος, Νεόφυτος ο Πατελλάρος, ο πρώτος μητροπολίτης Κρήτης μετά την κατάκτησιν αυτής υπότων Τούρκων, σ. 2-14.- Βουρδουμπάκης Α., Έμπαρος, κατάγραφοι ναοί, επιτύμβιοι στήλαι ανέκδοτοι, σ. 138-142.- Γεδεών Μ., Ο Κύριλλος Λούκαρις, σ. 317-347.- Δαφέρμος Γ., Μηλοποταμίτικα παιγνίδια και αστρονομικά, σ. 483-488.- Ζώης Λ., Κρήτες εν Ζακύνθω, σ. 293-301.- Θεοτόκης Σ., Ιάκωβος Φωσκαρίνης ή η Κρήτη το 1570, σ. 186-206.- Καλιτσουνάκης Ι., Εισαγωγή, σ. ζ΄-η΄.-   Καλιτσουνάκης Ι., Αι περί της Κρήτης εν τη δυτική Ευρώπη ειδήσεις, εκπνεούσης της Ενετοκρατίας εν τη νήσω, σ. 349-364.- Καλομενόπουλος Ν., Η Κρήτη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, σ. 143-164.- Κιρμιζάκη Α., Παροιμίες Πελεκάνου Σελίνου, σ. 500- 504.- Κουρμούλης Γ., Φωνητικά της Κρητικής διαλέκτου. Η προ του συνιζανομένου I δάσυνσις του τ  εις θ., σελ. 15-16.-  Κουρμούλης Γ., Απάνω ‘ς το κεράσι, σ. 129.- Κουρμούλης Γ., Αρέτι, Αρκάδι, Αρσάνι κτό., σ. 164.- Κουρμούλης Γ., Γερακοκούδουνα, σ. 206-207.- Κουρμούλης Γ., Καλλαμαύκα- Καλλαμαύκι, σ. 292.- Κουρμούλης Γ., Στροφός-στρόφος, σ. 316.- Κουρμούλης Γ., ΄Ετσι-ίτσι, σ. 348.- Κουρμούλης Γ., Ιστορικά έγγραφα εκ του αρχείου Ε. Αντωνιάδου, σ. 392-416.- Κύρου Α., Η πνευματική ακμή της Κρήτης κατά τον ΙΕ΄και ΙΣΤ΄αιώνα, σ. 302-315.- Λιουδάκι Μ., Οι ανωμαλίες των αντωνυμιών ε κ ε ί ν ο ς  και ε τ ο ύ  τ ο ς  ‘ς το ιδίωμα της Ανατολίκης Κρήτης, σ. 421-424.-  Λιουδάκι Μ., Μαντική και λατρεία ΄ς την Ανατολική Κρήτη, σ. 489-499.- Ludeke E., Κρητικά τραγούδια, σ. 505-512.- Μέγας Γ., Η Κρητική λαογραφία και η συμβολή των διδασκάλων εις αυτήν, σ. 461-482.- Ξηρουχάκης Αγαθ., Το εμπόριον της Βενετίας μετά της Ανατολής κατά τον μεσαίωνα, επί τη βάσει των εμπορικών καταλόγων του Βαρθ. Πάξη, σ. 17-61.- Παντελάκης Ε., Το Σινά και η Κρήτη, σ. 165-185.- Παπαδάκη Ε., Λαογραφικά σύμμεικτα Σητείας, σ. 513-529.- Πρεβελάκις Μ., Η ιερά μονή του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, η επιλεγομένη «Πρέβελη», σ. 262-292.- Πρωτοψάλτης Μ., Η Κρητική Επανάστασις του 1821. Υπομνήματα Μιχ. Αφεντούλιεφ προς Ιωάν. Κωλέττην, σελ. 365-391.- Ρεδιάδης Π., Μανουήλ Βερνάρδος ο Κρης, σ. 62-116.- Σήφακας Γ., Η πολιορκία του Χάνδακος κατά τα απομνημονεύματα του στρατηγού του ενετικού πεζικού Ghiron Marquis de Ville, σ. 209-261.- Σπυριδάκις Γ., Σημασιολογικά και ετυμολογικά εις τον «Φουρτουνάτον», σ. 417-420.- Τωμαδάκης Ν., Τουρκογραικικά, σ. 130-137.-  Τωμαδάκης Ν., Σλάβοι εν Κρήτη. Τα Καράνου- το Ροδοβάνι, σ. 425-431.- Τωμαδάκης Ν., Συμβολή εις την βιβλιογραφίαν των Κρητικών Επαναστάσεων. Α΄ Βιβλιογραφία αναφερομένη εις τα γεγονότα των ετών 1895, 1896, 1897 και 1898, σ.  530-555.- Χατζιδάκις Γ., Διά τους Κρήτας, σ. 1.- Χατζιδάκις Ν., Συμβολή εις το τοπωνυμικόν της Κρήτης. Τοπωνυμίαι του χωρίου Αργυρουπόλεως, σ. 432-460.- ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ, σ. 556-595, κλπ. ) άκοπα φύλλα